Former Presidents

Bharatiya Janata Party Delhi Pradesh

S. No.
President's Name
Party
Duration 
 
1
Vaid Guru Dutt Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh                       1951-1954  
2
Prof. Balraj Madhok Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1954-1964  
3
Shri Hardayal Devgun Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1964-1966  
4
Dr. Bhai Mahaveer Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1966-1970  
5
Shri Lal Krishan Advani Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1970-1972  
6
Prof. Vijay Kumar Malhotra           Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1972-1975  
7
Shri Satyanarayan Bansal Bharatiya Jansangh, Delhi Pradesh 1975-1977  
8
Prof. Vijay Kumar Malhotra Janata Party, Delhi Pradesh 1977-1980  
9
Prof. Vijay Kumar Malhotra Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1980-1984  
10
Shri Kedarnath Sahni Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1984-1988  
11
Shri Madan Lal Khurana Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1988-1993
12
Prof. Om Prakash Kohli Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1993-1996  
13
Shri Kedarnath Sahni Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1996-1998  
14
Shri Mange Ram Garg Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 1998-2002  
15
Shri Madan Lal Khurana Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 2002-2003  
16
Dr. Harsh Vardhan Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 19 December, 2003  to 7 January, 2009  
17
Prof. Om Prakash Kohli Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 7 January, 2009 to 15 May, 2010  
18
Shri Vijender Gupta Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 15 May, 2010 to 15 February, 2013  
19
Shri Vijay Goel Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 15 February, 2013 to 19, February, 2014  
20
Dr. Harsh Vardhan Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 19, February, 2014 to 8 July, 2014

 

21
Shri Satish Upadhyay Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh 8 July, 2014 to 30 November, 2016